Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

AKTUALNOŚCI

21 września 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

18 września 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

18 września 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

4 września 2015r

Projekt pn. „Przemoc niejedno ma imię”


czytaj więcej...

3 września 2015r

Dożynki Powiatowe 2015


czytaj więcej....


2 września 2015r

PCPR Puławy PGE

Energetyczny tornister 2015


czytaj więcej....


27 sierpnia 2015r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

"UWAGA STUDENCI"
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


czytaj więcej...

21 sierpnia 2015r

PCPR Puławy

Energetyczny tornister 2015r.


czytaj więcej...

31 lipca 2015r

INFORMACJA!!!
Szanowni interesanci,
uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015r. tj. piątek - jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Puławach Nr 5/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.


czytaj więcej...

15 lipca 2015r

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Puławskim


czytaj więcej...

13 lipca 2015r

Zaproszenie do udziału w projekcie "Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim" realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji.


czytaj więcej...

8 lipca 2015r

Dożynki Powiatowe 2015 Wąwolnica


czytaj więcej...

3 lipca 2015r

Oddział Lubelski PFRON zaprasza do udziału w XII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "OTWARTE DRZWI".


Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

25 czerwca 2015r

Konferencja podsumowująca projekt systemowy "Samodzielni - nie sami" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
Konferencja

czytaj więcej...
19 czerwca 2015r

"Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że wnioski w ramach Modułu I można składać w terminie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 r., natomiast w ramach Modułu II do 10 października 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).


Szczegółowe informacje tutaj


11 czerwca 2015r

Kapitał ludzki PCPR Puławy Unia Europejska

Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Samodzielni – nie sami” w dniu 18 czerwca 2015r.


czytaj więcej...

10 czerwca 2015r

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną "Żyć z afazją" dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon lub w siedzibie fundacji. Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON.
Szczegóły dotyczące działalności poradni znajdą Państwo w załącznikach.


Ulotka "Żyć z Afazią"

Afazja

9 czerwca 2015r

"AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I.
Wnioski przyjmowane będą od 15 czerwca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.

W 2015 roku program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 i 5).


8 czerwca 2015r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach otrzymało nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz polityki społecznej.


Nagroda Pro Publico Bono

Dyplom Pro Publico Bono

5 czerwca 2015r

OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM
Dzien rodzicielstaa 2015

czytaj więcej...
3 czerwca 2015r

Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

27 maja 2015r

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania
oraz wyrazy uznania.
Przede wszystkim za trud i wysiłek włożony w wychowanie dzieci
potrzebujących opieki i troski,
Za okazywane każdego dnia dobre serce, cierpliwość i miłość,
którą otaczacie Państwo naszych podopiecznych,
a także za bezinteresowne poświęcenie drugiemu człowiekowi.
W Tym Dniu Przyjmijcie Państwo życzenia zdrowia,
wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej funkcji Rodziny Zastępczej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach20 maja 2015r

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - obchody dnia 29.05.2015 r.


czytaj więcej...

19 maja 2015r

Stowarzyszenie "Rodzina" zaprasza na VII Biesiadę Rodzinną w dniu 24 maja 2015r. o godz. 14.00

Plakat

18 maja 2015r

Stowarzyszenie "Rodzina" zaprasza ma Marsz dla Życia i Rodziny w dniu 31 maja 2015r. o godz. 13.00


Zaproszenie

30 kwietnia 2015r

Szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego - 15 maja 2015r.


czytaj więcej...

23 kwietnia 2015r

Szkolenie dla rodzin zastępczych 20 kwietnia 2015r.


czytaj więcej...

13 kwietnia 2015r

Szkolenie dla rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka pt."Zachowania prozdrowotne - profilaktyka chorób zakaźnych wśród dzieci i młodzieży" w dniu 20 kwietnia 2015r.


czytaj więcej...

27 marca 2015r

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych

Życzą:

Dyrektor oraz pracownicy PCPR w Puławach
Małgorzata Suszek - Zawadzka


23 marca 2015r

Program Stypendiów Pomostowych dla wychowanków rodzin zastępczych

Informujemy, że 18 marca 2015r. została ogłoszona XIV edycja Programów Stypendiów Pomostowych.
Program wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) - tegorocznych maturzystów, którzy uzyskają co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze i dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełniają pozostałe warunki określone w regulaminie.
Program oferuje stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.
Wnioski należy składać on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015r. termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16.00. wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do 24 sierpnia 2015r.


Stypendia informacje

Stypendia plakat

11 marca 2015r

Stypendia

PROGRAM POMOCY DZIECIOM
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym


Stypendia SPES informacje

Stypendia SPES plakat

10 marca 2015r

"UWAGA STUDENCI"
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że rozpoczęło nabór wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w I półroczu 2015 roku (semestr letni), mogą składać wnioski w PCPR w Puławach (al. Królewska 3) począwszy od dnia 9.03.2015 r. do 30.03.2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5)9 marca 2015r

Spotkanie informacyjno - doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu puławskiego w dniu 18 marca 2015 (środa) w godz. 11.00 - 14.00 w Centrum Integracyjno - Rehabilitacyjnym w Puławach.


czytaj więcej...


Zarządzenie Dyrektora PCPR w Puławach w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków PFRON.


czytaj więcej...

6 marca 2015r

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2015 - 2017


Uchwała

Program

5 marca 2015r

Informacja w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2015r.


czytaj więcej...

24 lutego 2015r

Informacja o konkursie "Seniorzy w akcji" - inkubator + dotacje


czytaj więcej...

19 lutego 2015r

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

czytaj więcej...


5 lutego 2015r

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE


czytaj więcej...

4 lutego 2015r

INFORMACJA!!!!
dot. opracowania aktualnego informatora dla osób niepełnosprawnych.


Pismo

Ankieta

2 lutego 2015r

Podsumowanie Zabawy Karnawałowej, która odbyła się w dniu 29.01.2015r.
Zabawa karnawałowa

czytaj więcej...
27 stycznia 2015r

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne zwraca się z prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku w celu wsparcia akcji
pt. „NOWY SAMOCHÓD” służący do przewozu osób niepełnosprawnych
na zajęcia odbywające się w warsztacie terapii zajęciowej.

czytaj więcej...
26 stycznia 2015r

Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”
realizuje działania w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”
współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.


czytaj więcej...

23 stycznia 2015r

Herb Powiatu

Działa już Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej!

czytaj więcej...
22 stycznia 2015r

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON w 2015r.


czytaj więcej...

22 stycznia 2015r

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

22 stycznia 2015r

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

10 stycznia 2015r

Zabawa karnawałowa

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH Z TERENU POWIATU PUŁAWSKIEGO - 29.01.2015r

czytaj więcej...
30 grudnia 2014r

Zaproszenie do udziału w projekcie "Samodzielni - nie sami"


czytaj więcej...

29 grudnia 2014r

Podział środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" Moduł I


czytaj więcej...

16 grudnia 2014r

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
Rodzinnego ciepła oraz sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym
w każdym dniu nadchodzącego Roku.

Życzą:
Dyrektor oraz pracownicy
PCPR w Puławach
Małgorzata Suszek – Zawadzka


16 grudnia 2014r

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych.


czytaj więcej...

11 grudnia 2014r

Program "Aktywny Samorząd" Moduł II - dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.


czytaj więcej...INFORMACJA

POGODA

KONTAKT


NASZ ADRES:

al. Królewska 3
24-100 Puławy
NIP 716-229-41-36
Regon 431029926

tel/fax (81) 888-04-92
e-mail: pcpr_pul@tlen.pl
www.pcpr.pulawy.pl

Godziny pracy PCPR:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00


LINKI

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI


Powrót do treści | Wróć do menu głównego