Rodziny Zastępcze


Idź do treści

Dla kandydatów na rodziców zastępczych

SzkoleniaAkcja "Szukam Domu"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przystępuje do kolejnej akcji "Szukam Domu". Ma ona na celu poruszenie opinii publicznej trudna sytuacja osamotnionych i osieroconych dzieci oraz pomoc w zaspokojeniu ogromnego zapotrzebowania na rodziny zastępcze (pozyskanie kandydatów na opiekunów zastępczych).


Możesz zostać rodzicem zastępczym


Rodzina zastępcza to rodzina, która zechce otoczyć miłością i opieką dziecko osierocone lub osamotnione. Sad rodzinny we współpracy z PCPR umożliwiają tym rodzicom prawne przejęcie opieki nad dzieckiem.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeśli osoby te spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- maja stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie zostały pozbawione władzy rodzicielskiej ani też władza ta nie została zawieszona,
- nie sa chore na chorobę uniemożliwiajaca właściwą opiekę nad dzieckiem,
- maja odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu,
- przeszły odpowiednie szkolenia,
- uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej.


PCPR zapewnia pomoc


Wszystkie rodziny zastępcze otrzymuja z PCPR comiesięczne wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Oprócz pomocy finansowej, PCPR zapewnia rodzinom profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów wychowawczych.
PCPR przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych i organizuje bezpłatne szkolenie.


Rodziny zastępcze nadzieją


Rodzinna opieka zastępcza to z pewnością trudna służba, ale dzięki niej dajemy dzieciom szansę na lepsze życie i normalny rozwój.Pozyskiwaniem i szkoleniem kandydatów na opiekunów zastępczych zajmują się pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Cyklicznie, korzystając z uprzejmości i dobrej współpracy z proboszczami poszczególnych parafii, zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu o otoczenie opieką dzieci jej pozbawionych. Celem propagowania idei opieki zastępczej współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami. Problematyka rodzin zastępczych została przedstawiona w programach Puławskiej Telewizji Kablowej oraz w Telewizji Lublin. Opracowywano cyklicznie i rozpowszechniano ulotki nt. rodzinnej opieki zastępczej oraz kalendarze i plakaty.Każdy kandydat na rodzinę zastepczą musi przejść odpowiednie szkolenia. Zwykle szkolenia takie trwają około 3 miesięcy i ich wybór zależy od PCPRu lub Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego. W Polsce istnieje kilkanaście programów szkoleniowych zatwierdzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podczas kursu kandydaci zapoznają się między innymi z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Większość programów opiera się na zajęciach prowadzonych metodą warsztatów.
Najczęściej używane w Polsce programy szkoleniowe to "Rodzina" krakowskiego stowarzyszenia "Pro Familia", "PRIDE", na który licencję posiada Towarzystwo "Nasz Dom" oraz autorski "SPUR" "Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa" z Sierczynka.

Program PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education) powstał w Stanach Zjednoczonych. Używa się go również w Europie np. w Holandii, na Węgrzech, w krajach skandynawskich. Towarzystwo "Nasz Dom" posługuje się nim od 1999 roku.


Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych PRIDE


Szkolenie prowadzone jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez jego pracowników

* * *

Szkolenie jest bezpłatne

* * *

Obejmuje cykl 10 spotkań w przeciągu ok. 3 miesięcy

* * *

Szkolenie jest czasem na zastanowienie się, czy chcesz zostać rodzicem zastępczym

* * *

Ukończenie szkolenia nie zobowiązuje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

* * *

Kandydaci na rodziców maja prawo do określenia preferencji odnośnie wieku, płci itp. dzieckaPowrót do treści | Wróć do menu głównego