Rodziny Zastępcze


Idź do treści

Dla rodzin zastępczych

Szkolenia


Karta Praw Dzieci z Rodzin Zastępczych


Na każdym z dorosłych członków społeczeństwa spoczywa moralna i zawodowa odpowiedzialność za zapewnienie opieki i pomyślny rozwój dzieci w rodzinach zastępczych. Każde dziecko w rodzinie zastępczej posiada takie same prawa, jakie przynależą wszystkim dzieciom. Ze względu na czasowe i trwałe oddzielenie lub stratę rodziców i pozostałej rodziny, dzieci te potrzebują szczególnego rodzaju środków pomocy i warunków rozwoju. Każde dziecko w rodzinie zastępczej ma przyrodzone prawo:

1) Do bycia kochanym przez własną rodzinę, szczególnie wtedy, gdy potrzebuje ona pomocy ze strony instytucji społecznych; w przypadku, gdy nie jest to możliwe do uczuciowego oparcia w rodzinnym środowisku zastępczym.

2) Do opieki i wychowania w rodzinie zastępczej, która jest dobrana adekwatnie do indywidualnych potrzeb dziecka i może udzielić mu wsparcia potrzebnego do rozwoju istniejącego w nim potencjału.

3) Do otrzymania pomocy w zrozumieniu i akceptacji przyczyn, w wyniku których jego rodzina nie mogła podjąć nad nim opieki i wsparcia w rozwoju poczucia własnej wartości.

4) Do poszanowania prywatności, intymności oraz do zagwarantowania poufności informacji dotyczących jego życia.

5) Do poszanowania wyjątkowości i rozwoju w poczuciu zaufania sobie i innym.

6) Do wzrastania w poszanowaniu godności i wolności; w otoczeniu ludzi, którzy je akceptują, rozumieją, szanują i traktują przyjaźnie.

7) Do otrzymania pomocy w przezwyciężeniu skutków niezaspokojonych potrzeb oraz negatywnych rezultatów wczesnych doświadczeń (emocjonalnych, fizycznych, intelektualnych, społecznych i duchowych).

8) Do otrzymania przygotowania do życia społecznego i rodzicielstwa przy wsparciu ze strony rodziny zastępczej i innych ważnych osób dorosłych.

9) Do otrzymania wykształcenia, przygotowania zawodowego i wsparcia w wyborze drogi zawodowej (satysfakcjonującej dziecko i użytecznej społecznie).

10) Do poszanowania jego woli przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

11) Do podtrzymywania więzi uczuciowych z rodziną naturalną i wszystkimi osobami znaczącymi.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego